NBT Registrasie: e-Beeldskool Waar jy ookal is: Onderrig vanuit 'n ander perspektief

REGISTRASIE VIR NBT

NBT VERRYKINGSKURSUS: REGISTRASIE VORM VIR AFRIKAANSSPREKENDE LEERLINGE (AANLYN KLASSE): 27-28 Junie, of 26-27 September 2020


Al die tabelle gemerk met 'n ROOI * is verpligtend. Maak seker dat u die vorm akkuraat voltooi. Beeld in Onderwys/DuxEdMedia sal nie vir foutiewe voltooiing/inligting aanspreeklik wees nie.

LEES DIE BEPALINGS EN VOORWAARDES AAN DIE EINDE VAN DIE BLAD EN WEBTUISTES VAN BEELD IN ONDERWYS.

LET WEL: HIERDIE KURSUS IS ONAFHANLIK EN HET TEN DOEL OM METAKOGNITIEWE DENKVAARDIGHEDE TE ONTWIKKEL MET DIE OOG OP VERDERE STUDIES, NBT-TOETSE EN EKSAMENS.


REGISTRASIEVORM

HIERMEE BEVESTIG EK DAT EK DIE WETTIGE OUER/VOOG VAN DIE INGESKREWE LEERDER IS, SOOS DIE NAAM HIERONDER AANDUI

EK STEM SAAM MET DIE BEPALINGS EN VOORWAARDES OP DIE BLAD EN WEBBLAD

Gebruik u huis e-pos asseblief (nie werk e-pos nie)

Ons stuur alle inligting aan die ouer se e-pos

Kies u NBT datum en merk af. Kies slegs een opsie.

MY KIND IS IN GRAAD 12 EN GAAN NBT BYWOON. NBT IS SLEGS VIR GR 12-LEERDERS

Dui die volgende hierbo aan, bv: Verwagte datum van betaling, en wanneer bewys van betaling verwag kan word....

HIERMEE BEVESTIG EK AS OUER/WETTIGE VOOG DAT MY KIND SOOS SY/HAAR NAAM AANDUI, e-BEELDSKOOL AANLYN KLASSE GAAN BYWOON. HIERMEE ONDERNEEM EK AS OUER/WETTIGE VOOG DAT BOGENOEMDE INLIGTING KORREK IS EN DAT EK ONDERNEEM OM DIE VERSKULDIGE BEDRAG (BEREKEN VOLGENS DIE KEUSES GEMAAK EN BEREKEN PER DAG SOOS IN BOSTAANDE TABELLE) BINNE EEN WEEK IN TE BETAAL EN DIE BEWYS TE EPOS NA BEELD IN ONDERWYS. EK VERSTAAN DAT DIE INSKRYWING/REGISTRASIE VERVAL INDIEN EK NIE DIE BETALING BINNE EEN WEEK MAAK NIE, OF DIE BEWYSE NIE BINNE WEEK DAG LEWER NIE. EK STEM IN TOT DIE BEPALINGS EN VOORWAARDES OP DIE WEBTUISTE.

Kliek op die datum waarop u die vorm voltooi

Captcha

Herhaal die letters en nommers onder Captcha toets

Deur hier te merk, verklaar ek as gebruiker van die webtuiste: (1) Dat ek my volledig vergewis het van die kostes verbonde deur hier te registreer soos aangedui onderaan hierdie blad, (2) Ek tenvolle gemagtig is om aanlyntransaksies te maak volgens die wette van Suid-Afrika en Internasionale wette waar van toepassing (3) Dat ek nie minderjarig is nie, (3) Hierdie is 'n wettige digitale ooreenkoms en digitale handtekening gemaak deur my, deur die skakel of enige ander skakel te merk/kliek en te stuur, (4) Dat ek my deeglik vergewis het van al die terme en voorwaardes op die blad en elders op die webtuiste, dat ek dit gelees het en my daaraan verbind deur hier te merk en die stuur knop te druk, (5) Ek het die kostes onderaan die blad gelees en kom ooreen met Beeld in onderwys om te betaal tydens registrasie wanneer ek die stuur knop druk, of enige ander diens/produk gelewer of verskaf aan my, te betaal.

NEEM ASSEBLIEF KENNIS: Hierdie webtuiste stuur 'n outomatiese respons aan u met bostaande inligting nadat u die STUUR knoppie gedruk het. Indien 'n bepaalde veld nie voltooi is nie, sal u herlei word na die onvoltooide veld, voordat u kan stuur. Indien u nie hierdie outomatiese respons ontvang nie (binne 10min), het u waarskynlik u e-pos verkeerd voltooi of dit kon in u SPAM houer beland het. Indien u na nog 'n poging niks ontvang nie, kontak ons asseblief: KONTAK VORM


BEPALINGS EN VOORWAARDES: (AANLYN KLASSE): 27-28 Junie, of 25-26 September 2020

Beeld in Onderwys bied 'n tweedag metakognitiewe denkvaardighede en verrykingskursus aan met die oog op voorbereiding vir NBT, verdere studies en eksamens. Alle winste word teruggeploeg in die Beeld In Onderwys program. Voltooi die meegaande aanlynvorm en stuur dit aan ons. Ons sien daarna uit om jou by hierdie Beeld in Onderwys aanbiedinge te verwelkom en jou doelwitte te help verwesenlik!

BEPALINGS EN VOORWAARDES

Betalings kan dan elektronies gedoen word – e-pos die bewys aan Beeld in Onderwys. Beeld behou die reg om, indien daar in ’n sekere klas groeperings nie voldoende belangstelling is nie, dié betrokke klasse te kanselleer. Bespreek egter vroegtydig om teleurstelling te voorkom, want daar kan net ’n sekere aantal leerders per aanlyn klas toegelaat word.
Dit is leerders se verantwoordelikheid om die volle kursus waarvoor ingeskryf is, AANLYN by te woon.

TEGNOLOGIESE VEREISTES is die ouer/wettige voog se verantwoordelikheid en Beeld in Onderwys neem geen verantwoordelikheid daarvoor nie.

Beeld aanvaar geen verantwoordelikheid vir leerders wat AANLYN klasse vroeër verlaat/mis/laat inskakel nie.

’n Elektroniese skakel sal aan jou gestuur word. Skakel ons telefonies voor die aanvang van klasse indien jy niks ontvang het nie. Die bedrag wat u moet inbetaal, is volgens die skaal hieronder. Die aantal dae wat u gemerk het, kan op die tabel hieronder gelees word en dis die bedrag wat u dienooreenkomstig moet inbetaal by die betrokke bank met die volgende bankbesonderhede:

Absa-tjekrekening: 4048931283
Tak: 632005
Rekeninghouer: Media24
Verwysingsnr: KIOB(NBT) + leerling se naam
E-pos bewys van betaling aan:
E-pos: skool@ebeeldskool.co.za

Die onderrigtyd is ongeveer 6 uur per dag.

Die koste per tweedag opsie is:
Tweedag program: R1700-00 (R850-00 per dag)

Onthou om u betaling te maak!!!! Die AANLYN klas-skakels sal aan u gestuur word sodra ons die bewys van betaling ontvang het en u betaling met die bank geverifieer is. U mag onder geen omstandighede die ELEKTRONIESE SKAKELS met iemand deel nie, sou ons dit optel, deur die tegnologie, sal u en die nie-geregistreerde leerders geblok word sonder terugbetaling. Inskrywings moet moet per e-pos gekanselleer word.

Indien u nie hierdie aanlynvorm verstaan nie, kan u ons skakel. In enige dispuut, sal die al die webtuistes gebruik word vir beslegtiging. Dit sal egter nie bykomende inligting op die blad uitsluit nie. Die aanlyn vorm is vir u gerief. Let wel, ons maak tans nie voorsiening vir aanlyn betalings nie. U moet 'n direkte bankdeposito maak en die bewys aan ons epos.

MOET ASSEBLIEF NIE DIE STUUR VAN BEWYS AAN DIE BANK OORLAAT NIE. BANKE GEE NIE DIE DETAILS VAN U EN U KIND NIE, GEVOLGLIK KAN ONS NIE BEPAAL WIE DIE BETALING GEMAAK HET NIE

Processing...NBT EVALUASIE


Waak teen misinformasie. Vir meer inligting oor Covid-19 besoek die webtuiste van die DEPARTEMENT VAN GESONDHEID (Kliek)