e-Beeldskool Waar jy ookal is: Onderrig vanuit 'n ander perspektief

OKTOBER VAKANSIESKOOL
KRY DIT NOU REG, NIE LATER NIE: OKTOBER VAKANSIESKOOL: WISKUNDE EN FISIESE WETENSKAPPE: DIREKTE INTERAKTIEWE AANLYNKLASSE

e-BEELDSKOOLNIE ALLE VIRTUELE KLASSE WORD OP GELYKE OF VOLGENS DIESELFDE STANDAARD AANGEBIED NIE. DIS HIER WAAR e-BEELSKOOL BO DIE RES UITSTAAN. MEER AS 20 JAAR ERVARING VAN TOPGEHALTE ONDERRIG.Ons lewer dieselfde gehalte onderrig, en selfs beter, as wat u sou verwag van direkte kontak onderrig.
E-Beeldskool leerders vertel dit alles self.


OUER TERUGVOER
Hy geniet die klasse – onderwysers is baie goed en die notas is uitstekend – goed opgedeel in verskillende onderwerpe. Die elke week se klas is ook lekker, gee hom geleentheid om rustig, op n geordende manier, deur alles te gaan en hersiening te doen. Baie bly ons het ingeskryf. (Heinrich - GR12)

Boodskap gelaat deur ouer van Kyla (GR10)WAT LAAT e-BEELDSKOOL BO DIE RES UITSTAAN?  1. Ons aanlyn klasse is nie vooraf opgeneemde videos wat teruggespeel word nie.
  2. Indien leerders wel 'n klas misloop, is daar geleentheid om direkte virtuele klasopnames weer te kyk.
  3. Ons poog om die aanlyn klasse so naby moontlik aan kontak onderrig te bring om sodoende ons unieke aanbiedingstyl te behou.
  4. Die aanlyn klasse is interaktief.
  5. Meer as 30 jaar ondervinding in die afronding en voorbereiding van leerders.
  6. Die program word bestuur deur ervare onderwysers.
  7. E-Beeldskool gebruik van die beste ervare onderwysers met puik eksamen uitslae
  8. Ouers wat self Beeldskool bygewoon het, laat hulle kinders weer registreer vir ons klasse - en nou ons aanlyn klasse in die grendeltyd.
  9. Beeldskool het 'n huishoudelike naam geword by ons Beeld-lesers.
  10. Daar is baie nabootsers van die Beeld in Onderwys programme. Indien die naam Beeldskool of e-Beeldskool nie in 'n programnaam verskyn nie, dan het sodanige program geen verbintenis met Beeld in Onderwys of Beeld nie. Beeldskool en e-Beeldskool het sy eie gesogte en unieke styl en karakter; en bestaan reeds vir meer as 20 jaar (20 jaar in sy huidige formaat).Stacks Image 299
Stacks Image 185

ONS MOTTO BY BEELD IN ONDERWYSHier by Beeld glo ons dat in tye van onsekerheid, enige iets moontlik is. Maar enige iets gebeur nie vanself nie. Ons laat dit gebeur. Waar jy ookal is: onderrig vanuit 'n ander perspektief.

Beeldskool is die leier op die gebied van ondersteuning vir graad 11-12 leerders wat hulle prestasies wil verbeter en het 'n trotse tradisie wat oor baie jare gevorm is deur ons onderrigmetodiek, bekostigbaarheid en ons onderwysers wat topgehalte onderrig gee.

So het e-Beeldskool tot stand gekom in virtuele formaat vir ondersteuning aan ons leerders, sonder om ons unieke en tradisionele aanbiedingsmetode mee weg te doen. E-Beeldskool sal voortaan ook beskikbaar wees vir leerders wat nie ons tradisionele kontak klasse kan bewoon nie. E-Beeldskool gebruik tegnologie platforms om 'n vloeiende diens te lewer in die grendeltydperk.

Hier by Beeld is ons opgewonde oor die nuwe wyse van uitreik om ons lesers en leerders te bereik deur middel van media wat wêrelwyd toegang kan verleen tot ons unieke stelsel, styl en onderrigmetodiek.

Vir ons leerders wat verkies om kontak klasse by te woon, sal ons voortgaan met ons tradisionele kontak klasse in veiliger tye wanneer die grendeltyd opgehef is.

Tegnologie daag ons ook om ons uitreik aansienlik verder te strek as ons gewone ondersteuningsdienste. Die doel van hierdie nuwe ontwikkelinge is nie om die rol van bestaande onderwysstrukture te vervang nie, maar om ons leerders af te rond en voor te berei vir verdere onderwys en opleiding, deur hulle aan te spoor tot beter prestasie vir sodanige keuringsprosesse en toelatingsvereistes.

Tegnologie stel ons nou instaat om
meer leerders en meer grade te betrek. Om leerders van Suid-Afrika nie net kompeterend te maak met die wêreld nie, maar die beste. Stelselmatig sal die reikwydte uitgebrei word.


E-BEELDSKOOL (www.duxedmedia.com)E-Beeldskool (word nou virtueel aangebied soos bo aangedui) is die oudste topprestasieskool vir graad 11 en 12-leerders om te help met eksamenafronding. Dit word in Afrikaans aangebied in vakke soos:
Wiskunde
Fisiese-en Lewenswetenskappe
Rekeningkunde
Besigheidstudies
Afrikaans Huistaal en
Engels Eerste Addisionele Taal; en nog meer…

Leerlinge kom jaarliks van heinde en verre om dit by te woon en getuig van die puik afronding wat dit hulle bied. Dit is nou makliker as ooit om by die klasse in te skakel.


WAT IS e-BEELDSKOOL?'n Verandering is só goed soos 'n vakansie! So is e-Beeldskool vir Gr. 11 & 12 leerders. Dit is 'n topgehalte opknappingskursus wat deur ervare onderwysers in die praktyk aangebied word om leerders se bestaande vakkennis op te skerp en hulle behoorlik vir die komende eksamens af te rond. Dit is 'n wonderlike geleentheid om die vakke wat aangebied word uit 'n ander oogpunt te sien.


ONS SKRYFKOMPETISIE BORG

Noordwes Universiteit borg 'n verskeidenheid programme van Beeld in Onderwys.
NWU bied aan ons mense 'n plek in die wêreld
Stacks Image 268
Noordwes-Universiteit is die borg van die Beeld Skryfkompetiese

Stacks Image 283
Stacks Image 286
Stacks Image 271

NOORDWES UNIVERSITEITDie Universiteit van Noordwes (NWU) borg van Beeld in Onderwys se programmeUNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAATDie Universiteit van die Vrystaat borg van Beeld in Onderwys se programme
VIRTUELE TOER VAN UNIVERSITEITEANDER UNIVERSITEITE
Kliek op die skakel

Waak teen misinformasie. Vir meer inligting oor Covid-19 besoek die webtuiste van die DEPARTEMENT VAN GESONDHEID (Kliek)