e-Beeldskool Waar jy ookal is: Onderrig vanuit 'n ander perspektief

e-BEELDSKOOL


WAT LAAT e-BEELDSKOOL BO DIE RES UITSTAAN?
Ons aanlyn klasse is nie vooraf opgeneemde videos wat teruggespeel word nie.
Ons poog om die aanlyn klasse so naby moontlik aan kontak onderrig te bring om sodoende ons unieke aanbiedingstyl te behou
Die aanlyn klasse is interaktief
Meer as 30 jaar ondervinding in die afronding en voorbereiding van leerders
Die program word bestuur deur ervare onderwysers
E-Beeldskool gebruik van die beste ervare onderwysers met puik eksamen uitslae
Ouers wat self Beeldskool bygewoon het, laat hulle kinders weer registreer vir ons klasse - en nou ons aanlyn klasse in die grendeltyd
Beeldskool het 'n huishoudelike naam geword by ons Beeld-lesers
Daar is baie nabootsers van die Beeld in Onderwys programme. Indien die naam Beeldskool of e-Beeldskool nie in 'n programnaam verskyn nie, dan het sodanige program geen verbintenis met Beeld in Onderwys of Beeld nie. Beeldskool en e-Beeldskool het sy eie gesogte en unieke styl en karakter; en bestaan reeds vir meer as 20 jaar (20 jaar in sy huidige formaat).

Stacks Image 185


Stacks Image 173
Stacks Image 175

Hier by Beeld glo ons dat in tye van onsekerheid, enige iets moontlik is. Maar enige iets gebeur nie vanself nie. Ons laat dit gebeur.

Beeldskool is die leier op die gebied van ondersteuning vir graad 11-12 leerders wat hulle prestasies wil verbeter en het 'n trotse tradisie wat oor baie jare gevorm is deur ons onderrigmetodiek, bekostigbaarheid en ons onderwysers wat topgehalte onderrig gee.

So het e-Beeldskool tot stand gekom in virtuele formaat vir ondersteuning aan ons leerders, sonder om ons unieke en tradisionele aanbiedingsmetode mee weg te doen. E-Beeldskool sal voortaan ook beskikbaar wees vir leerders wat nie ons tradisionele kontak klasse kan bewoon nie. E-Beeldskool gebruik tegnologie platforms om 'n vloeiende diens te lewer in die grendeltydperk.

Hier by Beeld is ons opgewonde oor die nuwe wyse van uitreik om ons lesers en leerders te bereik deur middel van media wat w
êrelwyd toegang kan verleen tot ons unieke stelsel, styl en onderrigmetodiek.

Vir ons leerders wat verkies om kontak klasse by te woon, sal ons voortgaan met ons tradisionele kontak klasse in veiliger tye wanneer die grendeltyd opgehef is.

Tegnologie daag ons ook om ons uitreik aansienlik verder te strek as ons gewone ondersteuningsdienste. Die doel van hierdie nuwe ontwikkelinge is nie om die rol van bestaande onderwysstrukture te vervang nie, maar om ons leerders af te rond en voor te berei vir verdere onderwys en opleiding, deur hulle aan te spoor tot beter prestasie vir sodanige keuringsprosesse en toelatingsvereistes.

Tegnologie stel ons nou instaat om
meer leerders en meer grade te betrek. Om leerders van Suid-Afrika nie net kompeterend te maak met die wêreld nie, maar die beste. Stelselmatig sal die reikwydte uitgebrei word.


E-BEELDSKOOL (www.duxedmedia.com)

E- Beeldskool (word nou virtueel aangebied soos bo aangedui) is die oudste topprestasieskool vir graad 11 en 12-leerders om te help met eksamenafronding. Dit word in Afrikaans
aangebied in vakke soos:
Wiskunde
Fisiese-en Lewenswetenskappe
Rekeningkunde
Besigheidstudies
Afrikaans Huistaal en
Engels Eerste Addisionele Taal; en nog meer…

Leerlinge kom jaarliks van heinde en verre om dit by te woon en getuig van die puik afronding wat dit hulle bied. Dit is nou makliker as ooit om by die klasse in te skakel.


WAT IS e-BEELDSKOOL?

'n Verandering is só goed soos 'n vakansie! So is e-Beeldskool vir Gr. 11 & 12 leerders. Dit is 'n topgehalte opknappingskursus wat deur ervare onderwysers in die praktyk aangebied word om leerders se bestaande vakkennis op te skerp en hulle behoorlik vir die komende eksamens af te rond. Dit is 'n wonderlike geleentheid om die vakke wat aangebied word uit 'n ander oogpunt te sien.


UNIVERSITEIT VAN NOORDWES


Die Universiteit van Noordwes (NWU) borg van Beeld in Onderwys se programmeUNIVERSITEIT VAN VRYSTAAT

Die Universiteit van die Vrystaat borg van Beeld in Onderwys se programme
VIRTUELE TOER VAN UNIVERSITEITEANDER UNIVERSITEITE
Kliek op die skakel

Waak teen misinformasie. Vir meer inligting oor Covid-19 besoek die webtuiste van die DEPARTEMENT VAN GESONDHEID (Kliek)