e-BEELDSKOOLNIE ALLE VIRTUELE KLASSE WORD OP GELYKE OF VOLGENS DIESELFDE STANDAARD AANGEBIED NIE. DIS HIER WAAR e-BEELSKOOL BO DIE RES UITSTAAN. MEER AS 20 JAAR ERVARING VAN TOPGEHALTE ONDERRIG.Ons lewer dieselfde gehalte onderrig, en selfs beter, as wat u sou verwag van direkte kontak onderrig.
E-Beeldskool leerders vertel dit alles self.
WAT LAAT eBEELDSKOOL BO DIE RES UITSTAAN?  1. Ons aanlyn klasse is nie vooraf opgeneemde videos wat teruggespeel word nie.
  2. Indien leerders wel 'n klas misloop, is daar geleentheid om direkte virtuele klasopnames weer te kyk.
  3. Ons poog om die aanlyn klasse so naby moontlik aan kontak onderrig te bring om sodoende ons unieke aanbiedingstyl te behou.
  4. Die aanlyn klasse is interaktief.
  5. Meer as 30 jaar ondervinding in die afronding en voorbereiding van leerders.
  6. Die program word bestuur deur ervare onderwysers.
  7. E-Beeldskool gebruik van die beste ervare onderwysers met puik eksamen uitslae
  8. Ouers wat self Beeldskool bygewoon het, laat hulle kinders weer registreer vir ons klasse - en nou ons aanlyn klasse in die grendeltyd.
  9. Beeldskool het 'n huishoudelike naam geword by ons Beeld-lesers.
  10. Daar is baie nabootsers van die Beeld in Onderwys programme. Indien die naam Beeldskool of e-Beeldskool nie in 'n programnaam verskyn nie, dan het sodanige program geen verbintenis met Beeld in Onderwys of Beeld nie. Beeldskool en e-Beeldskool het sy eie gesogte en unieke styl en karakter; en bestaan reeds vir meer as 20 jaar (20 jaar in sy huidige formaat).

WAT IS e-BEELDSKOOL?'n Verandering is só goed soos 'n vakansie! So is e-Beeldskool vir Gr. 11 & 12 leerders. Dit is 'n topgehalte opknappingskursus wat deur ervare onderwysers in die praktyk aangebied word om leerders se bestaande vakkennis op te skerp en hulle behoorlik vir die komende eksamens af te rond. Dit is 'n wonderlike geleentheid om die vakke wat aangebied word uit 'n ander oogpunt te sien.

E-BEELDSKOOL
www.duxedmedia.comE-Beeldskool (word nou virtueel aangebied soos bo aangedui) is die oudste topprestasieskool vir graad 11 en 12-leerders om te help met eksamenafronding. Dit word in Afrikaans aangebied in vakke soos:
Wiskunde
Fisiese-en Lewenswetenskappe
Rekeningkunde
Besigheidstudies
Afrikaans Huistaal en
Engels Eerste Addisionele Taal; en nog meer…

Leerlinge kom jaarliks van heinde en verre om dit by te woon en getuig van die puik afronding wat dit hulle bied. Dit is nou makliker as ooit om by die klasse in te skakel.

Tegnologie stel ons nou instaat om
meer leerders en meer grade te betrek. Om leerders van Suid-Afrika nie net kompeterend te maak met die wêreld nie, maar die beste. Stelselmatig sal die reikwydte uitgebrei word.

ONS MOTTO BY BEELD IN ONDERWYSHier by Beeld glo ons dat in tye van onsekerheid, enige iets moontlik is. Maar enige iets gebeur nie vanself nie. Ons laat dit gebeur. Waar jy ookal is: onderrig vanuit 'n ander perspektief.

Beeldskool is die leier op die gebied van ondersteuning vir graad 11-12 leerders wat hulle prestasies wil verbeter en het 'n trotse tradisie wat oor baie jare gevorm is deur ons onderrigmetodiek, bekostigbaarheid en ons onderwysers wat topgehalte onderrig gee.

So het e-Beeldskool tot stand gekom in virtuele formaat vir ondersteuning aan ons leerders, sonder om ons unieke en tradisionele aanbiedingsmetode mee weg te doen. E-Beeldskool sal voortaan ook beskikbaar wees vir leerders wat nie ons tradisionele kontak klasse kan bewoon nie. E-Beeldskool gebruik tegnologie platforms om 'n vloeiende diens te lewer in die grendeltydperk.

Hier by Beeld is ons opgewonde oor die nuwe wyse van uitreik om ons lesers en leerders te bereik deur middel van media wat wêrelwyd toegang kan verleen tot ons unieke stelsel, styl en onderrigmetodiek.

Vir ons leerders wat verkies om kontak klasse by te woon, sal ons voortgaan met ons tradisionele kontak klasse in veiliger tye wanneer die grendeltyd opgehef is.

Tegnologie daag ons ook om ons uitreik aansienlik verder te strek as ons gewone ondersteuningsdienste. Die doel van hierdie nuwe ontwikkelinge is nie om die rol van bestaande onderwysstrukture te vervang nie, maar om ons leerders af te rond en voor te berei vir verdere onderwys en opleiding, deur hulle aan te spoor tot beter prestasie vir sodanige keuringsprosesse en toelatingsvereistes.
ONS SKRYFKOMPETISIE BORG

Noordwes Universiteit borg 'n verskeidenheid programme van Beeld in Onderwys.
NWU bied aan ons mense 'n plek in die wêreld
Stacks Image 268

Stacks Image 283
Stacks Image 286
Stacks Image 359
Noordwes-Universiteit is die borg van die Beeld Skryfkompetiese
Stacks Image 571


NOORDWES UNIVERSITEITDie Universiteit van Noordwes (NWU) borg van Beeld in Onderwys se programmeUNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAATDie Universiteit van die Vrystaat borg van Beeld in Onderwys se programme
VIRTUELE TOER VAN UNIVERSITEITEANDER UNIVERSITEITE
Kliek op die skakel


TERME EN VOORWAARDESPlease read our Terms and Conditions


Tom Goodwin wrote in a TechCrunch article in March 2015:
“Uber, the world’s largest taxi company, owns no vehicles. Facebook, the world’s most popular media owner, creates no content. Alibaba, the most valuable retailer, has no inventory. And Airbnb, the world’s largest accommodation provider, owns no real estate.”


“When nothing is certain, anything is possible.” - Margaret Drabble

To all those who have been angered and awakened by Covid-19, and yet inspired to mobilise in search of a new tomorrow to avoid future human sufferings - John SaneiFutureHow

Wat ons leerders sê van eBeeldskool:


"Dit voel of ek basies in die klas sit en vir die onderwyser luister terwyl hulle die klasse aanbied". (Joelene)

Kommentaar van ouers:


"Hi Elize, hoop dit gaan goed....wil net vir jou se Monique se sy het nooit vierkant voltooing verstaan nie, maar na nou die dag se les verstaan sy dit 100% baie dankie. Jul klasse is ook van uitstaande gehalte...jul moeite is met een woord fantasties....ons is baie beindruk. Mooi aand....groete Lizanne"

Hy geniet die klasse – onderwysers is baie goed en die notas is uitstekend – goed opgedeel in verskillende onderwerpe. Die elke week se klas is ook lekker, gee hom geleentheid om rustig, op n geordende manier, deur alles te gaan en hersiening te doen. Baie bly ons het ingeskryf. (Heinrich - GR12)


Stacks Image 552
Ek wil julle net bedank vir die voortreflike wiskunde klasse wat julle vir die Gr. 8-leerlinge aangebied het. Susan se punte het van 70 persent na 97 persent verbeter. 
Nogmaals baie dankie
Ilsa van Niekerk

Kommentaar van ouers:


Hy geniet die klasse – onderwysers is baie goed en die notas is uitstekend – goed opgedeel in verskillende onderwerpe. Elke week se klas is ook lekker, gee hom geleentheid om rustig, op n geordende manier, deur alles te gaan en hersiening te doen. Baie bly ons het ingeskryf.
Ouer van Heinrich

Ek wil net laat weet my kind LOVE die wiskunde klas hy sê die Mnr verduidelik so goed
🥰 . Hy hou sommer nou baie van Wiskunde

Hi Elize, hooo dit gaan goed....wil net vir jou se Monique se sy het nooit vierkant voltooing verstaan nie maar na nou die dag se les verstaan sy dit 100% baie dankie. Jul klasse is ook van uitstaande gehalte...jul moeite is met een woord fantasties....ons is baie beindruk. Mooi aand....groete Lizanne
🌹🌹


Ek kan nie genoeg dankie se vir Beeld vir hul bydrae en ondersteuning aan ons matireks hierdie jaar nie. Hoe min het ons in Februarie maand geweet dat hierdie 2020 soveel uitdagings sal bied nie. Ek raak skoon emosioneel wanneer ek die eksamen gebed lees - en is opreg dankbaar dat ons Hemelse Vader Engele soos julle na ons toe stuur om ons kinders te dra deur hierdie eksamen voorbereiding.

Kan jy asb vir elke onderwysers, tegniese ondersteuner, en wie ookal nog betrokke is by Beeldskool my dankbetuiging aanstuur. Ten spyte van Covid en loadshedding het julle steeds soos een man agter ons kinders gestaan en uit julle pad uit gegaan om Beeldskool suksesvol te maak.

Julle het geslaag in julle doel
Mag julle ryklik geseen word.
Ouer van Joelene


Stacks Image 499Waak teen misinformasie. Vir meer inligting oor Covid-19 besoek die webtuiste van die DEPARTEMENT VAN GESONDHEID (Kliek)